תקנון שירות

הכניסה למתחם North Escape (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.

לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.

חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

חובה להישמע להוראות המפעיל/ה לפני, במהלך ובתום המשחק.

החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת North Escape, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

חברת North Escape תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

המתחם מצולם ומוקלט.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה

הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מNorth Escape, המאמת את כל פרטיה.

הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, על המזמין להגיע כ10 דקות מהשעה הנקובה של הזמנתו.

תקנון מבצע חבר מביא חברים:

המבצע תקף עד לתאריך 31.12.19

מובהר כי על הלקוח שכבר היה בחדר הבריחה להוכיח כי הוא ביקר בחדר, אם בעזרת תמונה שצולמה בתום המשחק או אם בעזרת חשבונית.

מובהר כי כמות השחקנים הנוספים לא תהיה פחות מ3 שחקנים.

ללא כפל הנחות ומבצעים

ט.ל.ח